LEGEND BOY WITH INNOCENT FACE: JAMES DEAN

James Dean

There is a moment when someone shows up and brokes the rules. That someone who shows up, is too unusual and turns to a legend, makes to write his name to the history. And James Dean is a man who succeed it. So, what is that makes him so special? Is his extraordinary personality? And, what is that makes his personality extraordinary? Extraordinary lifes make extraordinary personalities. If a success story and creative product come out the world; there must be something wrong. Did his extraordinary personality not begin such an atmosphere? His mother’s death deeply affected him when he was nine. Did his different life from the other children not make extraordinary personality in him? He lost his mom when he was too young and his dad left him to the his relatives’ house. When the other kids were living with their mom and dad; he was living with his relatives. A child who never can get comfortable with his/her relatives no matter what nice they are, can not be peaceful and consciously/unconsciously always sees as a plus yourself. That is why, he was not thinking his life was “normal”. Therefore, he wanted to succeed something. “To succeed”… That means that making real the American dream. He had a deal like prove himself, being successful and show it everybody. Because of life he had he needed to prove something both himself and others. Of course, it was not an easy way which goes to success. Because, it is never easy to get success for somebody like him who gets limited financial support. Furthermore, he was all alone on this way. Was he not touching on so alone he was by letters he wrote? New York City where he came to success something, was full of difficultness of the way of celebrity. On the one hand, working temporary jobs with low pay for long hours on the other hand, trying to be an actor. Living in starvation and extreme poverty, not can wear like other young men, not can be one of lax and cheerful young people, in other words, being different, not can be like them. And extraordinary personality and desire of success comes into play right there. As a result, a success story and legend come up with his celebrity in Hollywood. He has that immortality which he always wants in a sense. Did he not say: “If a man can bridge the gap between life and death, if he can live after he’s died, then maybe he was a great man. Immortality is the only true success.” Good bye james Dean. Good bye that commited your young and hot blooded manner and your dejected and fragile eyes to our memory.

Advertisements

MASUM YÜZLÜ EFSANE ÇOCUK: JAMES DEAN

James-Dean-8

Öyle bir an gelir ki, birileri çıkar ve ezberleri bozar. Öyle birisi çıkagelir ki, oldukça sıradışıdır ve efsaneye dönüşür, adını tarihe yazdırır. İşte, James Dean de bunu başarmış bir adam.

Peki, nedir onu bu kadar özel kılan? Sıradışı kişiliği mi? Peki ya kişiliğini sıradışı yapan nedir?

Sıradışı hayatlar, sıradışı kişilikler doğururlar. Ortaya bir başarı öyküsünün, yaratıcı bir eserin çıkması için, sorunlu olan bir şeylerin olması gerekir. Onun sıradışı kişiliği de böyle bir ortamda filizlenmiyor mu? O henüz dokuz yaşındayken annesinin ölümü, onu derinden etkilemişti. Diğer çocuklarınkinden farklı olan hayatı değil miydi ondaki sıradışı kişiliği yaratan?

Küçük yaşta annesini kaybetmiş ve babası onu akrabalarının yanına bırakmıştı. Diğer çocuklar anne ve babalarıyla yaşarken o, akrabalarının yanında kalıyordu. Bir çocuk, ne kadar iyi de olsalar, akrabaların yanında hiçbir zaman tam anlamıyla rahat edemez, huzurlu olamaz ve ister istemez kendisini hep bir fazlalık olarak görür. Bu nedenle, kendi hayatını “normal” olarak görmüyordu. Dolayısıyla da, bir şeyler başarmak istiyordu. “Başarmak”… Yani, Amerikan rüyasını gerçege dönüştürmek. Kendisini kanıtlamak, başarılı olmak ve bunu herkese göstermek gibi bir derdi var. Çünkü, yaşadığı hayat nedeniyle buna, hem kendisine, hem de başkalarına kanıtlamaya ihtiyacı vardı.

Tabii, başarıya giden yol da kolay olmuyor. Zira, onun gibi sınırlı maddi destek alan birisi için başarıya ulaşmak hiçbir zaman kolay olmaz. Üstelik bir de, bu yolda yapayalnızsa. Yazdığı mektuplarda da, hep ne kadar yalnız olduğuna değinmiyor mu?

Başarmak için geldiği New York’ta, şöhrete giden yol zorluklarla doluydu. Bir yandan düşük ücertlerle, uzun çalışma saatleri boyunca geçici işlerde çalışmak; diğer yandan aktör olmak için çabalamak. Açlık ve sefalet içinde yaşamak, diğer gençler gibi giyinememek, o kaygısız, neşeli gençlerden birisi olamamak, diğer bir değişle, farklı olmak, onlar gibi olamamak. İşte tam da bu noktada, sıradışılık ve başarma arzusu devreye giriyor. Sonuç olarak da ortaya, Hollywood’da yakaladığı şöhretle bir başarı öyküsü ve efsane çıkıyor. Bir anlamda, hep istediği o ölümsüzlüğü yakalıyor. O: “İnsan, yaşamla ölüm arasındaki boşluğu kapatabilmişse, öldükten sonra bile yaşamaya devam ediyorsa, o zaman büyük bir insan demektir. En büyük başarı, insanın adının ölümsüzleşmesidir.” dememiş miydi.

Hoşçakal James Dean. Hafızalarımıza kazınmış o genç ve öfkeli haline, hüzünlü ve kırılgan bakışlarına hoşça kal.

Cihan Serdaroğlu

TOM’S MIDNIGHT GARDEN

tom-s-midnight-garden

I can say that Tom’s Midnight Garden was the best movie i have ever seen in my whole childhood and life. Today, when i feel bad sometimes, even think about this movie makes me feel better.

What is that makes so special this movie? I suppose, if a movie takes you away from this world to another place; it is successful and Tom’s Midnight Garden took me away to another place which is incredible and today after all these years, i can still get better just thinking about this movie.

Tom without mom and dad, love and compassion which he found his uncle and aunt, that cute and historical house which returns back old form with old people used to live there every midnight, orphan and little girl who comes every midnight used to live that house, sincerely friendship with her which is out of space and time, his friend whom writes about all of these in short, it is an amazing film of which allures me with everything.

Because, there is too real and sincere something in the film. Too sincere something… It is kind of something was there which we could not find in the real world. Does that not make us to ascape and go away from this world? Although there is sadness because of orphan children and some emotional abuse, real love and friendship can success to overshadow this sadness.

Cihan Serdaroğlu